CENNÍK

Záruby Rohožník > CENNÍK

I. ETAPA

Číslo bytu

Počet izbieb

Výmera bytu

Terasa

Pozemok

Výmera spolu

Cena Holobyt

STAV

1.1

1

40,01 m²

4,28 m²

30 m²

72,01 m²


PREDANÝ

1.2

2

52,76 m²

8,73 m²

39 m²

93,76 m²

PREDANÝ

1.3

1

38,25 m²

7,2 m²

13 m²

53,25 m²

PREDANÝ

1.4

1

38,25 m²

7,2 m²

13 m²

53,25 m²


PREDANÝ

1.5

2

52,76 m²

8,73 m²

88 m²

142,76 m²

PREDANÝ

1.6

1

40,01 m²

4,28 m²

30 m²

72,01 m²


PREDANÝ

Ku každému bytu je povinnosť kúpy parkovacieho státia a pivničnej kobky:

Parkovacie státie vonkajšie – 3 000 €
Pivničná kobka 2 m² – 2 000 €

Byty sa predávajú ako holopriestor s možnosťou dokúpenia štandartu. Viac intormáciií o štandarde TU.

Číslo bytu

Počet izbieb

Výmera bytu

Balkón

Výmera spolu

Cena Holobyt

STAV

2.1

2

53,54 m²

3,6 m²

59,14 m²

PREDANÝ

2.2

2

52,76 m²

5,82 m²

60,58 m²


PREDANÝ

2.3

1

38,25 m²

nie

40,25 m²

75.000 €

VOĽNÝ

2.4

1

38,25 m²

nie

40,25 m²

PREDANÝ

2.5

2

52,76 m²

5,82 m²

60,58 m²

PREDANÝ

2.6

2

53,54 m²

3,6 m²

59,14 m²


PREDANÝ

Ku každému bytu je povinnosť kúpy parkovacieho státia a pivničnej kobky:

Parkovacie státie vonkajšie – 3 000 €
Pivničná kobka 2 m² – 2 000 €

Byty sa predávajú ako holopriestor s možnosťou dokúpenia štandartu. Viac intormáciií o štandarde TU.

Číslo bytu

Počet izbieb

Výmera bytu

Balkón

Výmera spolu

Cena Holobyt

STAV

3.1

2

53,54 m²

3,6 m²

59,14 m²

PREDANÝ

3.2

2

52,76 m²

5,82 m²

60,58 m²

PREDANÝ

3.3

1

38,25 m²

nie

40,25 m²

PREDANÝ

3.4

1

38,25 m²

nie

40,25 m²

PREDANÝ

3.5

2

52,76 m²

5,82 m²

60,58 m²

PREDANÝ

3.6

2

53,54 m²

3,6 m²

59,14 m²

PREDANÝ

Ku každému bytu je povinnosť kúpy parkovacieho státia a pivničnej kobky:

Parkovacie státie vonkajšie – 3 000 €
Pivničná kobka 2 m² – 2 000 €

Byty sa predávajú ako holopriestor s možnosťou dokúpenia štandartu. Viac intormáciií o štandarde TU.

Číslo bytu

Počet izbieb

Výmera bytu

Balkón

Výmera spolu

Cena Holobyt

STAV

4.1

2

53,54 m²

3,6 m²

59,14 m²

PREDANÝ

4.2

2

52,76 m²

5,82 m²

60,58 m²

PREDANÝ

4.3

1

38,25 m²

nie

40,25 m²

PREDANÝ

4.4

1

38,25 m²

nie

40,25 m²

PREDANÝ

4.5

2

52,76 m²

5,82 m²

60,58 m²

PREDANÝ

4.6

2

53,54 m²

3,6 m²

59,14 m²


PREDANÝ

Ku každému bytu je povinnosť kúpy parkovacieho státia a pivničnej kobky:

Parkovacie státie vonkajšie – 3 000 €
Pivničná kobka 2 m² – 2 000 €

Byty sa predávajú ako holopriestor s možnosťou dokúpenia štandartu. Viac intormáciií o štandarde TU.

Číslo bytu

Počet izbieb

Výmera bytu

Balkón

Výmera spolu

Cena Holobyt

STAV

5.1

2

53,54 m²

3,6 m²

59,14 m²

PREDANÝ

5.2

2

52,76 m²

5,82 m²

60,58 m²


PREDANÝ

5.3

1

38,25 m²

nie

40,25 m²

PREDANÝ

5.4

1

38,25 m²

nie

40,25 m²

75.000 €


VOĽNÝ

5.5

2

52,76 m²

5,82 m²

60,58 m²

PREDANÝ

5.6

2

53,54 m²

3,6 m²

59,14 m²


PREDANÝ

Ku každému bytu je povinnosť kúpy parkovacieho státia a pivničnej kobky:

Parkovacie státie vonkajšie – 3 000 €
Pivničná kobka 2 m² – 2 000 €

Byty sa predávajú ako holopriestor s možnosťou dokúpenia štandartu. Viac intormáciií o štandarde TU.

II. ETAPA

Číslo bytu

Počet izbieb

Výmera bytu

Terasa

Pozemok

Výmera spolu

Cena Holobyt

STAV

1.1

1

40,01 m²

4,28 m²

42 m²

82,01 m²

93.200€

VOĽNÝ

1.2

2

52,76 m²

8,73 m²

63 m²

115,76 m²

125.300€

VOĽNÝ

1.3

1

38,25 m²

7,2 m²

13 m²

51,25 m²

87.000€

VOĽNÝ

1.4

1

38,25 m²

7,2 m²

13 m²

51,25 m²

87.000€

VOĽNÝ

1.5

2

52,76 m²

8,73 m²

87 m²

139,76 m²

127.700€

VOĽNÝ

1.6

2

41,91 m²

4,28 m²

46 m²

87,91 m²

98.000€

VOĽNÝ

Ku každému bytu je povinnosť kúpy parkovacieho státia a pivničnej kobky:

Parkovacie státie vonkajšie – 4 000 €
Pivničná kobka 2 m² – 2 000 €

Byty sa predávajú ako holopriestor s možnosťou dokúpenia štandartu. Viac intormáciií o štandarde TU.

Číslo bytu

Počet izbieb

Výmera bytu

Balkón

Výmera spolu

Cena Holobyt

STAV

2.1

2

53,54 m²

3,6 m²

57,14 m²

110.000 €

VOĽNÝ

2.2

2

52,76 m²

5,82 m²

58,58 m²

119.000 €

VOĽNÝ

2.3

1

38,25 m²

4,00 m²

42,25 m²

85.000 €

VOĽNÝ

2.4

1

38,25 m²

4,00 m²

42,25 m²

85.000 €

VOĽNÝ

2.5

2

52,76 m²

5,82 m²

58,58 m²

119.000 €

VOĽNÝ

2.6

2

53,54 m²

3,6 m²

57,14 m²

119.000 €

VOĽNÝ

Ku každému bytu je povinnosť kúpy parkovacieho státia a pivničnej kobky:

Parkovacie státie vonkajšie – 4 000 €
Pivničná kobka 2 m² – 2 000 €

Byty sa predávajú ako holopriestor s možnosťou dokúpenia štandartu. Viac intormáciií o štandarde TU.

Číslo bytu

Počet izbieb

Výmera bytu

Balkón

Výmera spolu

Cena Holobyt

STAV

3.1

2

53,54 m²

3,6 m²

57,14 m²

110.000 €

VOĽNÝ

3.2

2

52,76 m²

5,82 m²

58,58 m²

PREDANÝ

3.3

1

38,25 m²

4,00 m²

42,25 m²

85.000 €

VOĽNÝ

3.4

1

38,25 m²

4,00 m²

42,25 m²

85.000 €

VOĽNÝ

3.5

2

52,76 m²

5,82 m²

58,58 m²

119.000 €

VOĽNÝ

3.6

2

53,54 m²

3,6 m²

57,14 m²

119.000 €

VOĽNÝ

Ku každému bytu je povinnosť kúpy parkovacieho státia a pivničnej kobky:

Parkovacie státie vonkajšie – 4 000 €
Pivničná kobka 2 m² – 2 000 €

Byty sa predávajú ako holopriestor s možnosťou dokúpenia štandartu. Viac intormáciií o štandarde TU.

Číslo bytu

Počet izbieb

Výmera bytu

Balkón

Výmera spolu

Cena Holobyt

STAV

4.1

2

53,54 m²

3,6 m²

57,14 m²

110.000 €

VOĽNÝ

4.2

2

52,76 m²

5,82 m²

58,58 m²

119.000 €

VOĽNÝ

4.3

1

38,25 m²

4,00 m²

42,25 m²

85.000 €

VOĽNÝ

4.4

1

38,25 m²

4,00 m²

42,25 m²

85.000 €

VOĽNÝ

4.5

2

52,76 m²

5,82 m²

58,58 m²

119.000 €

PREDANÝ

4.6

2

53,54 m²

3,6 m²

57,14 m²

119.000 €

VOĽNÝ

Ku každému bytu je povinnosť kúpy parkovacieho státia a pivničnej kobky:

Parkovacie státie vonkajšie – 4 000 €
Pivničná kobka 2 m² – 2 000 €

Byty sa predávajú ako holopriestor s možnosťou dokúpenia štandartu. Viac intormáciií o štandarde TU.

Číslo bytu

Počet izbieb

Výmera bytu

Balkón

Výmera spolu

Cena Holobyt

STAV

5.1

2

53,54 m²

3,6 m²

57,14 m²

119.000€

VOĽNÝ

5.2

2

52,76 m²

5,82 m²

58,58 m²

119.000€

VOĽNÝ

5.3

1

38,25 m²

4,00 m²

42,25 m²

85.000 €

VOĽNÝ

5.4

1

38,25 m²

4,00 m²

42,25 m²

85.000 €

VOĽNÝ

5.5

2

52,76 m²

5,82 m²

58,58 m²

PREDANÝ

5.6

2

53,54 m²

3,6 m²

57,14 m²

PREDANÝ

Ku každému bytu je povinnosť kúpy parkovacieho státia a pivničnej kobky:

Parkovacie státie vonkajšie – 4 000 €
Pivničná kobka 2 m² – 2 000 €

Byty sa predávajú ako holopriestor s možnosťou dokúpenia štandartu. Viac intormáciií o štandarde TU.